Årsrapport og god fondsledelse

I nef Fondens årsrapport indgår et afsnit med oplysninger om, hvorledes bestyrelsen har valgt at håndtere de forhold, som komiteen for god fondsledelse anbefaler adresseres i årsrapporten, herunder bestyrelsens sammensætning, aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer samt oplysning om vederlag.

Læs nef Fondens årsrapport 2023 her.
Afsnit om god fondsledelse findes på side 16.
Læs nef Fondens vederlagsrapport 2023 her.

Læs nef Fondens årsrapport 2022 her.
Afsnit om god fondsledelse findes på side 16.
Læs nef Fondens vederlagsrapport 2022 her.

Læs nef Fondens årsrapport 2021 her.
Afsnit om god fondsledelse findes på side 16.
Læs nef Fondens vederlagsrapport 2021 her.

Læs nef Fondens årsrapport 2020 her.
Afsnit om god fondsledelse findes på side 16.
Læs nef Fondens vederlagsrapport 2020 her.

Læs nef Fondens årsrapport 2019 her.
Afsnit om god fondsledelse findes på side 16.
Læs nef Fondens vederlagsrapport 2019 her.

Læs nef Fondens årsrapport 2018 her.
Afsnit om god fondsledelse findes på side 17.
Læs nef Fondens vederlagsrapport 2018 her.