Årsrapport og god fondsledelse

I nef Fondens årsrapport indgår et afsnit med oplysninger om, hvorledes bestyrelsen har valgt at håndtere de forhold, som komiteen for god fondsledelse anbefaler adresseres i årsrapporten, herunder bestyrelsens sammensætning, aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer samt oplysning om vederlag.

Læs nef Fondens årsrapport 2018 her.
Afsnit om god fondledelse findes på side 17.
Læs nef Fondens vederlagsrapport 2018 her.

Læs nef Fondens årsrapport 2017 her.
Afsnit om god fondsledelse findes på side 16.

Læs nef Fondens årsrapport 2016 her.
Afsnit om god fondsledelse findes på side 15.

Læs nef Fondens årsrapport 2015 her.
Afsnit om god fondsledelse findes på side 9.