Årsrapport og God fondsledelse

I nef Fondens årsrapport indgår et afsnit med oplysninger om, hvorledes bestyrelsen har valgt at håndtere de forhold, som komiteen for god fondsledelse anbefaler adresseres i årsrapporten (se side 15), herunder bestyrelsens sammensætning, aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer samt oplysning om vederlag.

Læs nef Fondens årsrapport 2016 her.