Fedder Skovgaard, 49 år, enterprise arkitekt

Da samfundet lukkede ned sidste år hamstrede mange, hvad de så som fornødenheder. Ingen hamstrede strøm; dels fordi man ikke kan, men nok mest fordi vi tager forsyningssikkerheden for givet. Men den høje danske forsyningssikkerhed kommer ikke automatisk, den er et resultat af veldrevne virksomheder, der tjener samfundets og borgernes interesser. Og netop den slags virksomheder mener jeg tjenes bedst ved aktivt engagement fra forbrugerne.

 

Så det er med et afsæt i et dybfølt ønske om fortsat at sikre borgerne på Nordøstfyn en lokalt forankret og effektiv forsyning af el og internet at jeg deltager i repræsentantskabet og bestyrelsen for nef Fonden.

 

Læs mere om Fedder her

Hans Luunbjerg, 50 år

 

Tekst og billede på vej! 

Kim Poulsen, 51 år, selvstændig fotograf

Motivationen for at opstille til repræsentantskabet, er at være med til at forsætte den grønne profil udvikling ved nef, en omstilling som vi alle er en del af i samfundet, dette vil ske med ide -og meningsudveksling samt forbrugerne som en aktiv medspiller.

Udviklinger går hurtig indenfor alle brancher, derfor er input og vidensdeling et vigtigt element for at skabe nytænkning og udvikling af nye og smarte produkter. Disse tiltag skal give god mening og være til gavn for både lokalsamfundet - private samt erhvervslivet.

 

Læs mere om Kim her

Flere muligheder. Tættere på.

"Det er vigtigt, at vi værner om de tiltag, som bidrager med noget godt til området, og som udvikler fællesskabet."

Marianne Eriksen, direktør