Fedder Skovgaard, 50 år, enterprise arkitekt

Da samfundet lukkede ned sidste år hamstrede mange, hvad de så som fornødenheder. Ingen hamstrede strøm; dels fordi man ikke kan, men nok mest fordi vi tager forsyningssikkerheden for givet. Men den høje danske forsyningssikkerhed kommer ikke automatisk, den er et resultat af veldrevne virksomheder, der tjener samfundets og borgernes interesser. Og netop den slags virksomheder mener jeg tjenes bedst ved aktivt engagement fra forbrugerne.

 

Så det er med et afsæt i et dybfølt ønske om fortsat at sikre borgerne på Nordøstfyn en lokalt forankret og effektiv forsyning af el og internet at jeg deltager i repræsentantskabet og bestyrelsen for nef Fonden.

 

Læs mere om Fedder her

Hans Luunbjerg, 50 år, landmand

Nordøstfyn har brug for et stærkt lokalt forankret el- og fiberforsyningsselskab.
De kommende år giver store forandringer på elmarkedet med en større efterspørgsel efter grøn og co2 neutral el.
Her skal NEF være en central spiller således vi også i fremtiden har et stærkt NEF.
Det vil kræve forandringer og tilpasninger for virksomheden og det vil jeg gerne bidrage til bliver en succes for kunderne og NEF.

 

Læs mere om Hans her.

Kim Poulsen, 51 år, selvstændig fotograf

Motivationen for at opstille til repræsentantskabet, er at være med til at forsætte den grønne profil udvikling ved nef, en omstilling som vi alle er en del af i samfundet, dette vil ske med ide -og meningsudveksling samt forbrugerne som en aktiv medspiller.

Udviklinger går hurtig indenfor alle brancher, derfor er input og vidensdeling et vigtigt element for at skabe nytænkning og udvikling af nye og smarte produkter. Disse tiltag skal give god mening og være til gavn for både lokalsamfundet - private samt erhvervslivet.

 

Læs mere om Kim her

Glen Røndrup Hansen, 52 år

Danmarks energibehov bliver mere og mere baseret på el. Mange husstande får opsat varmepumper, selv fjernvarmeanlæg opsætter varmepumper som supplement til f.eks. solfangere. Der kommer desuden flere elbiler på markedet, som mange brugere gerne vil kunne oplade hjemme ved dem selv.

Denne stigning i el-forbruget kræver et godt el-net.

Jeg stille op fordi jeg gerne vil være med til at sikre at vi har en god forsyningssikkerhed samt en så grøn profil som muligt.

Jeg kunne samtidig også godt ønske mig at man som almindelig bruger fik en el-regning man kan forstå.

Jeg vil derfor gøre, hvad jeg kan for at man fremover får en logisk opstillet el-regning der kan læses af en ganske alm. lægmand.

 

Læs mere her.

Michael Dyhr Thomsen, 54 år

Interessen for NEF’s arbejder og for at bidrage til lokalområdet er meget motiverende for mig. Begge dele er afhængig af hinanden, men er også gang i med hver sin spændende udvikling.

Den nye udvikling i nef’s produkter er essentielle for den enkelte familie og ikke mindst erhvervslivet. Produkterne bliver mere grønne og volumen må forventes at øges for at støtte den grønne udvikling, men også underbygge kvalitet i uddannelser, erhvervslivet og vores private hjem.

 

Læs mere her.

Alex Hold, formand for beboerforening, 73 år

Når jeg ønsker at genopstille til repræsentantskabet, er en væsentlig grund, at jeg kan se hvor vigtig den lokale forankring er blevet.
Elforsyning og TV/fiber har i mange år været er slagmark for firmaer der påstår via reklamer og gadesælger, at de har et super tilbud, hvor der er mange penge at spare!
Sådanne vedvarende påstande, har skabt stor forvirring hos mange forbrugere, som står tilbage med en stor usikkerhed, og har svært ved at finde hoved og hale i hvem leverandøren til deres El – Fiber - Internet/TV egentlig er!
Når et EL selskab som nef i deres love har sikret en lokal forankring til valg af deres repræsentantskab, har vi et selskab der viser åbenhed og ønsker deres kunder størst mulig indflydelse!
Det er en tradition der skal have min støtte.

 

Læs mere her.

Claus Hartmann-Petersen, 63 år

Min motivation for at genopstille er, at jeg finder energipolitikken særdeles vigtig.

Jeg ønsker at være med til at sikre dansk elforsyning og dermed NEF fremover. Jeg finder alt det nye, der sker inden for NEF’s område – det være sig el-standere, fiber-TV, varmepumper, vindmøller, solceller og anden bæredygtig energi - utrolig interessant og ønsker at være med til at fremme NEF’s arbejde inden for disse områder. Jeg vil glæde mig til endnu en periode i NEF.

 

Læs mere her.

Erik Arnholm, 72 år

nef skal være aktiv i den grønne omstilling.

Ved øget elsalg i nef, skal transportbetalingen reduceres, så betalingen alene dækker de faktiske omkostninger ved distributionen

Alle der producerer strøm til elnettet skal kunne få denne tilbage uden betaling, strømmen må formodes at være brugt i nærområdet og belaster således ikke nettet i nævneværdig grad.

Overproduktion honoreres efter markedets aktuelle pris.

Driftsfordele ved samtidig brug af telefoni, internet, tv streaming og  ladestandere skal tilgå brugerne.

 

Læs mere her.

John Burke-Hansen, 56 år

Tekst og billede på vej!

Flere muligheder. Tættere på.

"Det er vigtigt, at vi værner om de tiltag, som bidrager med noget godt til området, og som udvikler fællesskabet."

Marianne Eriksen, direktør