Anders Skaaning Andersen, 39 år, sognepræst

Der er få ting, der er vigtigere i vores samfund, end vores forbrug af energi. Den grønne omstilling er overalt, men det er vigtigt, at den håndteres på en måde, som er til gavn lokalt og ikke bare giver point i et stort nationalt co2 regnskab. Det er vigtigt at have forbrugerne med i omstillingen og gøre energiforbrugets udfordringer mere gennemskuelige for forbrugerne, så omstillingen ikke bliver på trods af, men i samspil med forbrugerne. Derudover er det vigtigt at skabe en sund lokal udvikling og se på mulighederne for, hvordan NEF kan agere i samspil med den lokale udvikling.

 

Læs mere om Anders her

Asger Larsen, 78 år

Jeg går ind for at beholde nef som lokal arbejdsplads. Det bliver ikke bedre, hvis Energi Fyn overtager. Sammenlignet med dengang, hvor kommunerne blev lagt sammen. Da blev det ikke billigere. Det giver en hurtigere fejlretning, hvis de lokale elektrikere fra nef kommer ud og retter fejlen. Jeg går også ind for grøn energi.
Jeg går også ind for elbiler, men jeg mener at brintbiler i løbet af nogle årtier vil overtage elbiler. I eksempelvis Aalborg Øst kører busserne med brint.
Jeg går ind for ordentlighed og sund økonomi.

 

Læs mere om Asger her.

Hans Jørgen Ellekilde, 74 år, pensionist

Min motivation for at genopstille til repræsentantskabet er, at jeg fortsat vil arbejde for nef's samlede selvstændighed. Samtidig vil jeg rigtig gerne bringe mine meninger og holdninger i spil, og sikre fokus på de rette kompetencer, når repræsentantskabet skal i gang med at vælge bestyrelsesmedlemmer.

 

Læs mere om Hans Jørgen her

Numan Yenilmez, 42 år

Tekst og billede på vej!

Troels Erik Nielsen, 57 år

Jeg synes, at energipolitik er vigtigt. nef er en del af dansk elforsyning og derfor er det også vigtigt, at sikre nef for fremtiden. Repræsentantskabet kan synes antikveret, men det er det
langt fra. Lokal demokratisk repræsentation er vigtig for at sikre lokal forankring - og en fornuftig energi-­ og klimapolitik skal tage sit udgangspunkt lokalt, hos forbrugerne og hos den enkelte. Jeg vil gerne være med til at sikre, at nef forbliver lokal, men rækker ud mod resten af Danmark og mod verden. Den nære fremtid rummer en lang række af udfordringer. Tilstrækkelige
forsyninger og forsyningssikkerhed f.eks. i forbindelse med større elektrificering af vores transport og privatbilisme.

 

Læs mere her.

Kay Lauridsen, nuværende pensionist og frivillig foreningsmedarbejder, 73 år

Jeg vil i nef arbejde med fokus på og for:
 de demokratiske spilleregler, vi som forbruger har.
 at være konstruktiv og spørgende overfor bestyrelse og direktion.
 positive relationer mellem mennesker.
 bedre kendskab mellem nef og forbruger.
 Klima udfordringer inden for energiområdet.
 støtte til lokale initiativer.  Jeg vil gerne være med til at sikre forbrugerne de bedste betingelser.

 

Læs mere her.

Bo Sandberg, 59 år

Allerede nu sker der store forandringer i samfundets syn på og krav til energiforsyning.

Den grønne omstilling i sin helhed, vil stille store krav til fremtidens løsninger i forhold til produktion og distribution af energi. Strøm vil være en væsentlig del af hele denne proces.

Jeg vil gerne bidrage til, at NEF forbliver en stærk og konkurrencedygtig virksomhed med en lokal forankring.

En virksomhed som forbliver en vigtig spiller i det fremtidige energimarked, hvor evnen til at inddrage og implementerer fremtidens nye teknologier og produkter, skal gøre NEF til et naturligt første valg for kunderne.

Det er i de kommende år, vi skal sikre NEF’s selvstændighed som et lokalt energiselskab.

 

Læs mere her.

Annette Langhoff, 67 år

Brugerinddragelse er vigtigt for mig, og her er Repræsentantskabet i Nef fonden en vigtig platform i lokalområdet. Jeg bor i Munkebo, hvor vi som andre steder i kommunen har en lang tradition for at være aktiv

Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil fortsætte mit arbejde i repræsentantskabet, og fordi jeg ærlig talt mener, der er for få kvinder.

Jeg vil arbejde for:

  • God dækning til alle uanset adresse
  • God og forståelig kommunikation fra Nef til brugerne
  • Lydhørhed overfor kunderne
  • Opbakning til at Nef altid er på forkant af udviklingen og samtidig er klimavenlig

Læs mere her.

Bjarne Christensen, 72 år

Jeg vil gerne arbejde for den lokale forankring og specielt den grønne omstilling, hvor jeg selv har installeret solceller i hjemmet.

El- og forsyningsbranchen er forholdsvis ny for mig, men jeg ønsker at gøre brug af mine kompetencer inden for et for mig "nyt" og meget spændende område.

 

Læs mere her.

Anders Madsen, 42 år

Tekst og billede på vej!

Flere muligheder. Tættere på.

"Det er vigtigt, at vi værner om de tiltag, som bidrager med noget godt til området, og som udvikler fællesskabet."

Marianne Eriksen, direktør