Anders Skaaning Andersen, 39 år, sognepræst

Der er få ting, der er vigtigere i vores samfund, end vores forbrug af energi. Den grønne omstilling er overalt, men det er vigtigt, at den håndteres på en måde, som er til gavn lokalt og ikke bare giver point i et stort nationalt co2 regnskab. Det er vigtigt at have forbrugerne med i omstillingen og gøre energiforbrugets udfordringer mere gennemskuelige for forbrugerne, så omstillingen ikke bliver på trods af, men i samspil med forbrugerne. Derudover er det vigtigt at skabe en sund lokal udvikling og se på mulighederne for, hvordan NEF kan agere i samspil med den lokale udvikling.

 

Læs mere om Anders her

Asger Larsen, 78 år

Tekst og billede på vej!

Frede Nielsen, 72 år

Tekst og billede på vej!

Hans Jørgen Ellekilde, 74 år, pensionist

Min motivation for at genopstille til repræsentantskabet er, at jeg fortsat vil arbejde for nef's samlede selvstændighed. Samtidig vil jeg rigtig gerne bringe mine meninger og holdninger i spil, og sikre fokus på de rette kompetencer, når repræsentantskabet skal i gang med at vælge bestyrelsesmedlemmer.

 

Læs mere om Hans Jørgen her

Flere muligheder. Tættere på.

"Det er vigtigt, at vi værner om de tiltag, som bidrager med noget godt til området, og som udvikler fællesskabet."

Marianne Eriksen, direktør