Dorthe Hindsgaul, 60 år, energirådgiver

Min motivation for fortsat at være en del af repræsentantskabet ligger i, at jeg gerne vil være med til at skabe en sund fremadskuende forretning som kan sikre tiltrækning af borgere og arbejdskraft i området i og omkring Kerteminde Kommune.

Det har aldrig været mere spændende at arbejde med El.

Der er i øjeblikket fuld fokus på El og derfor vil jeg gerne være med til at komme med input til udvikling af forskellige koncepter og smarte løsninger så man kan tilbyde produkter til konkurrencedygtige priser.

Jeg vil meget gerne bidrage i retning mod en dagsorden inden for grøn energi.

Læs mere om Dorthe her

Jakob Petersen, 38 år, maskinmester

Som en af de yngre i repræsentantskabet mener jeg, at jeg vil kunne bidrage med lidt andre øjne. Dette selvom jeg allerede har været en del af repræsentantskabet og bestyrelse den sidste valgperiode. Der sker i øjeblikket meget inden for den grønne omstilling og på mange af nef´s forretningsområder, og der vil jeg gerne være med til at præge og styrke nef Fonden i denne omstilling.

Læs mere om Jakob her

Jens Hansen, 73 år, pensionist

Jeg har altid været interesseret i at få samfundet til at køre. Jeg har arbejdet med forenings- og bestyrelsesarbejde i mere end 50 år: jeg har arbejdet med energi i mere end 25 år, og synes det er et spændende område. Jeg har været selvstændig i 50 år.
Selvom jeg har siddet i repræsentantskabet og bestyrelsen i mange år, så ser jeg stadig muligheder for fornyelse.
Jeg plejer at gå ud fra devisen om, at én måler har én stemme. Du er selv medejer af nef. Det er derfor også noget af dit eget, du kan være med til at påvirke. Jeg vil være med til at sikre forbrugerne de bedste betingelser.

 

Læs mere om Jens her

Flere muligheder. Tættere på.

"Det er vigtigt, at vi værner om de tiltag, som bidrager med noget godt til området, og som udvikler fællesskabet."

Marianne Eriksen, direktør