Ofte stillede spørgsmål

 1. Hvor tit er der valg til repræsentantskabet?
  Repræsentantskabet er valgt for en 4-årig periode begyndende ved det først komne årsskifte efter et valg
  Funktionsperioden for de i 2021 valgte kandidater er januar 2022 til 31. december 2025.

 2. Hvem kan afgive stemme til valget?
  Det er de varige netkunder i Ravdex A/S, der kan afgive stemme.
  Man er netkunde, hvis man har rådighed over en instal­lation, der er tilsluttet Ravdex' distributions­nettet. En varig netkunde er en netkunde med et leveringsforhold, der forventes at indebære en normal netbenyttelse over hele året.
  Endvidere er netkunder med leveringsforhold, der for­ventes at bestå i mere end 12 på hinanden følgende måneder, varige netkunder. Dvs. at fx et omrejsende cirkus, der får en midlertidig installation i Ravdex' distributionsområde, ikke har mulighed for at afgive stemme ved valget, da det ikke betragtes som en varig netkunde.
           
 3. Jeg har ikke modtaget et valgkort. Kan jeg så ikke afgive stemme?
  Hvis du er registreret som vælger, kan du afgive stemme ved valget - også selvom du ikke har modtaget et valgkort med posten eller har mistet det. Du skal blot henvende dig på Tårupstrandvej 15, i vores mobile valgsted eller ringe til os, så kan vi oplyse dig brugernavn og kodeord, som du skal bruge ved stemmeafgivelse på nef.dk

 4. Hvorfor har naboen fået 2 valgkort?
  Hvis der i samme husstand/installation er to personer registreret som vælgere, vil begge modtage et valgkort. Sidste frist for at lade sig registrere som vælger er den 28. september2021.

 5. Kan jeg stemme blank?
  Ja, det er muligt at stemme blank
           
 6. Kan jeg ændre min stemme?
  Nej, det er ikke muligt at ændre sin afgivne stemme

 7. Kan jeg afgive stemme i alle 3 valgdistrikter?
  Det er muligt at afgive én stemme på en kandidat i det valgdistrikt, hvori du er registreret som vælger

 8. Kan jeg afgive stemme for min ægtefælle?
  Nej, det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

 9. Kan jeg afgive stemme med fuldmagt?
  Nej, det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

 10. Kan jeg brevstemme?
  Nej, det er ikke muligt at brevstemme. Man kan afgive stemme på nef.dk i en periode på 2 uger fra den 26. oktober 2021 til den 9. november 2021 kl. 20.00

 11. Hvor længe kan jeg afgive stemme?
  Du kan stemme helt frem til den 9. november 2021 kl. 20.00.

 12. Hvornår offentliggøres resultatet af valget?
  Bestyrelsen for nef Fonden konstaterer valget den 9. november 2021, hvorefter samtlige kandidater orienteres om valgets udfald. De valgte kandidater offentliggøres på nef.dk fra den 10. november 2021

 13. Jeg er kandidat. Hvornår får jeg at vide, om jeg er valgt?
  Bestyrelsen for nef Fonden konstaterer valget den 9. november 2021, hvorefter samtlige kandidater orienteres om valgets udfald. De valgte kandidater offentliggøres på nef.dk fra den 10. november 2021.
  Alle kandidater til valget inviteres til at komme på valgaftenen den 9. november kl. 20.00, hvor valget slutter, og overvære valghandlingens afslutning

 14. Hvis jeg har brug for hjælp til at afgive stemme, er syg og/eller har helbredelsesmæssige problemer og ikke kan møde op på Tårupstrandvej eller i valgvognen, hvordan kan jeg så afgive stemme?
  Der skal som udgangspunkt afgives stemme online så du kan stemme hjemmefra eller, hvor der ellers er internetforbindelse. Hvis du har internet udfordringer eller ikke er tryg ved at online stemme kan du møde op på Tårupstrandvej 15 eller i valgvognen, hvor der vil være medarbejdere til at hjælpe dig.


 15. Kan jeg som kandidat stille op i flere distrikter, hvis jeg er tilknyttet installation i flere distrikter?
  Nej, du kan kun stille op i ét distrikt. Du har dog mulighed for frit at vælge, hvilket af de distrikter, hvor du er tilknyttet installation, at du vil stille op i.