Hvem kan stemme?

Alle varige* netkunder i Ravdex kan stemme ved repræsentantskabsvalget.

Sådan bliver du vælger

Alle, der har rådighed over en el-installation, har ret til at afgive stemme ved valget. Man kan kun afgive én stemme på en kandidat i et valgdistrikt. 

Står dit navn på elregningen, betyder det, at du er registreret som vælger. Er du i tvivl - så kontakt nef Fonden på 63 32 11 00.

Sådan stemmer du

nef Fondens repræsentantskabsvalg foregår udelukkende via elektronisk afstemning. Stemmen kan afgives i perioden fra udsendelse af valgkort - den 24. oktober - og til selve valgdagen den 14. november kl. 20.00.

Vælgerne kan via det på valgkortet udsendte brugernavn og adgangskode få adgang til valgmodulet på nef.dk. I de 3 uger før valget, har vi udvidet åbningstiden på Tårupstrandvej 15 fra kl. 16.00-18.00, og vi har et mobilt valgsted kørende i vores 3 valgdistrikter.

Se under Kalender - hvor og hvornår du kan møde vores mobile valgsted.

* Ved varig menes et leveringsforhold der forventes at bestå i mere end 12 på hinanden følgende måneder.