nef-koncernen

nef blev stiftet i 1967 af I/S Nordøstfyns Elforsyning, og i 2000 blev virksomheden ændret til en erhvervsdrivende fond.

nef Fonden ejer i dag 3 datterselskaber: Ravdex A/S, nef Strøm A/S og nef Fiber A/S.

nef-koncernen beskæftiger godt 40 medarbejdere og opererer i forretningsområder, der er underlagt vidt forskellige rammevilkår - fra naturligt monopol med stærk regulering til fri konkurrence.

Årsrapport og god fondsledelse

I nef Fondens årsrapport indgår et afsnit med oplysninger om, hvorledes bestyrelsen har valgt at håndtere de forhold, som komiteen for god fondsledelse anbefaler adresseres i årsrapporten, herunder bestyrelsens sammensætning, aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer samt oplysning om vederlag.

Se nef Fondens årsrapporter og læs om god fondsledelse samt se nef Fondens vederlagsrapporter her.

nef Strøm A/S - CVR 20 84 31 87

nef Strøm A/S driver elhandelsvirksomhed med ansvar for levering af elektricitet til kunder i hele Danmark. Hos os kan du som privatkunde købe klimastrøm med variabel timepris - uden binding og skjulte gebyrer - ganske enkelt. Er du erhvervskunde med et stort elforbrug, regner vi på, hvilken elaftale der er mest fordelagtig for din virksomhed.

Med nef Strøm A/S har du mulighed for at blive kvartalsafregnet med aconto eller tilmelde dig månedlig opgørelse bagud uden aconto. Samtidig får du stor frihed til at skifte til et andet el-produkt uden omkostninger. Du kan læse mere om vores el-produkter her.

nef Fiber A/S - CVR 34 90 33 01

nef Fiber A/S leverer fiberbaseret bredbånd til kunder på Nordøstfyn. Indholdsydelserne er Danmarks hurtigste internet, tv og telefoni, som vi tilbyder i samarbejde med Waoo. Med nef Fiber kan du samle internet, telefoni, radio og tv under ét - nemt og lynhurtigt. Vi etablerer fiber i de områder, hvor interessen er størst. Så står din gade, din lokale grundejerforening, beboerforening, sogneforening, fritidshusforening eller den lokale antenneforening og mangler et indlæg på den årlige generalforsamling eller sommerfest, så stiller nef Fiber gerne op og fortæller om mulighederne med fiberbredbånd.

Se her, om du kan få fiber.

Ravdex A/S - CVR 25 62 44 75

Ravdex er en netvirksomhed, der tager sig af drift og vedligeholdelse af elnettet og distribution af elektricitet. Virksomhedens anlæg leverer elektricitet til ca. 16.200 elkunder på Nordøstfyn. Nettet er kabellagt, så netområdet er blevet smukkere og sundere, og forsyningssikkerheden er forbedret. 

 

nef-koncernen beskæftiger godt 40 medarbejdere og opererer i forretningsområder, der er underlagt vidt forskellige rammevilkår - fra naturligt monopol med stærk regulering til fri konkurrence.

Direktion

Marianne Eriksen
Direktør
me@nef.dk
Tlf: 63321125/ 20255755

Bestyrelse

Bestyrelsen består af fire forbrugervalgte medlemmer, to medarbejdervalgte samt én til to selvsupplerende medlemmer valgt af bestyrelsen.

Fedder
Bestyrelsesformand

Jakob
Næstformand

Dorthe
Bestyrelsesmedlem

Hans
Bestyrelsesmedlem

Laura
Bestyrelsesmedlem


Michael
Bestyrelsesmedlem

Jørgen
Selskabsrepræsentant

Mads
Selskabsrepræsentant

 

Repræsentantskabet har som sin vigtigste opgave at vælge 4 medlemmer til fondens bestyrelse. Endvidere følger repræsentantskabet fondens drift og udvikling og afgiver vejledende udtalelser til ledelsen om overordnede strategier og planer med henblik på at understøtte fondens drift. Samarbejdet sker ved repræsentantskabsmøder, hvor der afgives vejledende udtalelser til ledelsen.

Repræsentantskabet består af 27 repræsentanter, der vælges i og blandt Ravdex netkunder, indenfor Ravdex geografiske og netmæssige afgrænsede område.

De 27 medlemmer af repræsentantskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 kan du se her.

Salg- og kundeservice

Anne Line Rosenørn Nielsen
Direktionsassistent
aln@nef.dk
Tlf: 21702881/ 63321172
   
Annette
Kunderådgiver

Heidi
HR-sekretær

Henrik
Kommunikationskonsulent
Lizette
Teknisk kunderådgiver
Mathias
Teknisk kunderådgiver
Mette
Kunderådgiver
Peter
Kunderådgiver
Poul
Kunderådgiver
René
Teamleder salg & kundeservice
Søren
Teknisk kunderådgiver
   

 

Økonomiafdeling

Steen Jeppesen
Økonomichef
stj@nef.dk
Tlf: 29910123/63321131
Brian
Økonomimedarbejder

Karina
Økonomimedarbejder
Mads
Økonomimedarbejder
Marius
Økonomielev
 

 

Teknisk afdeling

Jørgen Skov Rasmussen
Teknisk chef
jsr@nef.dk
22821092/63321120 

Christoph
Montør

Christopher
Intern IT og support
 
Ejner
Montør
Henrik
Teamleder til intern service
Jakob
Elektriker
Jan
Elmontør
Jeevakumaran (Jeeva)
GIS-koordinator
Kirsten
Lagerforvalter
Jimmi
Elektriker
Jørgen
Elmontør
Kent
Elektriker
Lars
Elektriker
Lasse
Ingeniør
Lisbeth
Montør
Mads
Stærkstrømsingeniør

Mette Maria
Teknisk designerelev

Mohammed
Montør

Michael
Ingeniør
Mikkel
Maskinmester

Nicholai
Teamleder for fibermontører

Peter
Elektriker

René
Teknisk tegner

Søren
Kundeservicemedarbejder
Tim
Elektrikerlærling

Tommy
Montør

Torben
Ingeniør
Torben
Elinstallatør