nef-koncernen beskæftiger godt 30 medarbejdere og opererer i forretningsområder, der er underlagt vidt forskellige rammevilkår - fra naturligt monopol med stærk regulering til fri konkurrence.

Medarbejderne i nef Fonden er organiseret i tre selvstændige afdelinger:

Salg- og kundeservice  Økonomiafdeling  Teknisk afdeling

Direktion

Marianne Eriksen
Direktør
Direkte: 63 32 11 25
Mobil: 20 25 57 55
me@nef.dk

Bestyrelse

Bestyrelsen består af seks medlemmer, der vælges af repræsentantskabet, og to selskabsrepræsentanter, der vælges af og blandt medarbejderne i nef-koncernen. 

Niels Mertz Rasmussen
Bestyrelsesformand
nr@nef.dk

Jens Hansen
Næstformand

 
Asger Larsen
Bestyrelsesmedlem
Fedder Skovgaard
Bestyrelsesmedlem
Per Olesen
Bestyrelsesmedlem
Troels Maglegaard
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Andersen
Selskabsrepræsentant
Mads Blirup
Selskabsrepræsentant

Repræsentantskabet har som sin vigtigste opgave at vælge 6 medlemmer til fondens bestyrelse. Endvidere følger repræsentantskabet fondens drift og udvikling og afgiver vejledende udtalelser til ledelsen om overordnede strategier og planer med henblik på at understøtte fondens drift. Samarbejdet sker ved repræsentantskabsmøder, hvor der afgives vejledende udtalelser til ledelsen.

Repræsentantskabet består af 27 repræsentanter, der vælges af og blandt netkunderne i tre distrikter, som er geografisk og netmæssigt afgrænset.

De 27 medlemmer af repræsentantskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 kan du se her.

Salg- og kundeservice

Anne Line Rosenørn Nielsen
Direktionsassistent
aln@nef.dk
Annette Feld
Kunderådgiver
anf@nef.dk
Erik Andersen
Kunderådgiver
ea@nef.dk
Hanne Andersen
Kundeservicemedarbejder
haa@nef.dk 
Linda Ringgaard
Kunderådgiver
lri@nef.dk
Mette Sørensen
Kommunikationskonsulent
mes@nef.dk
Mette Juhl Jensen
Kunderådgiver
mjj@nef.dk
Poul Overby
Kunderådgiver
pov@nef.dk
Søren Martinussen
Kundeservicemedarbejder
sma@nef.dk

 

Økonomiafdelingen

Steen Jeppesen
Økonomichef
stj@nef.dk
Brian Christensen
Økonomimedarbejder
brc@nef.dk
Heidi Elisabeth Borgquist
Økonomimedarbejder
heb@nef.dk
Karina B. Nielsen
Økonomimedarbejder
kbn@nef.dk
Mads Blirup
Økonomimedarbejder
mb@nef.dk 
 

 

Teknisk afdeling

Torben Larsen
Teknisk chef
tl@nef.dk
Jørgen Skov Rasmussen
Ingeniør
jsr@nef.dk
Kirsten Okholm Kryger
Lagerforvalter
kok@nef.dk 
Lisbeth Gram Hansen
Teknisk tegner
lgh@nef.dk
Michael Brinkmann
Ingeniør
mib@nef.dk
René Happel Jørgensen
Teknisk tegner
rhj@nef.dk
Torben Saugmann Christensen
Elinstallatør
tc@nef.dk
Christoph Hermes
Montør
chh@nef.dk
Ejner Kjær Jensen
Montør
ekj@nef.dk
Jørgen Andersen
Elmontør
ja@nef.dk
Jan Erik Pedersen
Elmontør
jep@nef.dk
Lars Krogh
Elektriker
lk@nef.dk 
Lisbeth Lerche
Montør
lle@nef.dk
Malthe Hjorth
Elektriker
mah@nef.dk
Niels Juel Winther
Elektriker
njw@nef.dk
Peter Andersen
Elektriker
pma@nef.dk
Lars Gjedsted Sørensen
Ingeniør
lgs@nef.dk