nef-koncernen beskæftiger godt 40 medarbejdere og opererer i forretningsområder, der er underlagt vidt forskellige rammevilkår - fra naturligt monopol med stærk regulering til fri konkurrence.

Salg- og kundeservice  Økonomiafdeling  Teknisk afdeling

Direktion

Marianne Eriksen
Direktør
me@nef.dk
Tlf: 63321125/ 20255755

Bestyrelse

Bestyrelsen består af seks medlemmer, der vælges af repræsentantskabet, og to selskabsrepræsentanter, der vælges af og blandt medarbejderne i nef-koncernen. 

Fedder Skovgaard
Bestyrelsesformand
fsk@nef.dk
Jakob Petersen
Næstformand
Jørgen Andersen
Selskabsrepræsentant
Sonja Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
Jens Hansen
Bestyrelsesmedlem
Mads Blirup
Selskabsrepræsentant
Dorthe Hindsgaul
Bestyrelsesmedlem
Troels Maglegaard
Bestyrelsesmedlem
 

Repræsentantskabet har som sin vigtigste opgave at vælge 6 medlemmer til fondens bestyrelse. Endvidere følger repræsentantskabet fondens drift og udvikling og afgiver vejledende udtalelser til ledelsen om overordnede strategier og planer med henblik på at understøtte fondens drift. Samarbejdet sker ved repræsentantskabsmøder, hvor der afgives vejledende udtalelser til ledelsen.

Repræsentantskabet består af 27 repræsentanter, der vælges af og blandt netkunderne i tre distrikter, som er geografisk og netmæssigt afgrænset.

De 27 medlemmer af repræsentantskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 kan du se her.

Salg- og kundeservice

Anne Line Rosenørn Nielsen
Direktionsassistent
aln@nef.dk
T
lf: 21702881/ 63321172
Anja Drud Christiansen  
Kundeservicemedarbejder
adc@nef.dk
Anne Kathrine Bolvig Sønnichsen 
Kommunikationskonsulent
ans@nef.dk
Annette Feld
Kunderådgiver
anf@nef.dk
Henrik Willads Skounborg
Projektmedarbejder
hws@nef.dk
Heidi Elisabeth Borgquist
HR-sekretær
heb@nef.dk
Mette Juhl Jensen
Kunderådgiver
mjj@nef.dk
Peter Ferrold
Kunderådgiver
pef@nef.dk
Poul Overby
Kunderådgiver
pov@nef.dk
Søren Martinussen
Kundeservicemedarbejder
sma@nef.dk
   

 

Økonomi afdeling

Steen Jeppesen
Økonomichef
stj@nef.dk
T
lf: 29910123/63321131
Brian Christensen
Økonomimedarbejder
brc@nef.dk
Erik Andersen
Økonomimedarbejder 
ea@nef.dk
Karina B. Nielsen
Økonomimedarbejder
kbn@nef.dk
Mads Blirup
Økonomimedarbejder
mb@nef.dk 
 

 

Teknisk afdeling

Torben Larsen
Teknisk chef
tl@nef.dk
T
lf: 21264757/63321106
Christoph Hermes
Montør
chh@nef.dk
Ejner Kjær Jensen
Montør
ekj@nef.dk
Frank Aarup
Montør
fra@nef.dk
Henning Andersen
Teknisk kunderådgiver
hea@nef.dk
Henrik Andersen
Fiber Projektleder
han@nef.dk

Jakob Christensen
Elektriker lærling

Jan Erik Pedersen
Elmontør
jep@nef.dk
Jimmi Mikael Kalør Rasmussen
Elektriker
jmr@nef.dk
Jørgen Andersen
Elmontør
ja@nef.dk
Jørgen Skov Rasmussen
Ingeniør
jsr@nef.dk
2
2821092/63321120
Kent Bundgaard Klausen
Elektriker
kbk@nef.dk
Kirsten Okholm Kryger
Lagerforvalter
kok@nef.dk
Lars Krogh
Elektriker
lk@nef.dk
Lars Gjested Sørensen
Ingeniør
lgs@nef.dk
Linda Ringgaard
Teknisk kunderådgiver
lri@nef.dk
Lisbet Gram Hansen
Teknisk tegner
lgh@nef.dk
Lisbeth Lerche
Montør
lle@nef.dk
Michael Brinkmann
Ingeniør
mib@nef.dk
Mohammed Bachir Mansour
Montør
mbm@nef.dk
Peter Andersen
Elektriker
pma@nef.dk
Rasmus Højkilde Iversen
Ingeniør
rhi@nef.dk
René Happel Jørgensen
Teknisk tegner
rhj@nef.dk
Steen Thure Jensen
Teknisk kunderådgiver
sje@nef.dk
Torben Saugmann Christensen
Elinstallatør
tc@nef.dk