nef-koncernen beskæftiger godt 35 medarbejdere og opererer i forretningsområder, der er underlagt vidt forskellige rammevilkår - fra naturligt monopol med stærk regulering til fri konkurrence.

Salg- og kundeservice  Økonomiafdeling  Teknisk afdeling

Direktion

Marianne Eriksen
Direktør
Direkte: 63 32 11 25
Mobil: 20 25 57 55
me@nef.dk

Bestyrelse

Bestyrelsen består af seks medlemmer, der vælges af repræsentantskabet, og to selskabsrepræsentanter, der vælges af og blandt medarbejderne i nef-koncernen. 

Niels Mertz Rasmussen
Bestyrelsesformand
nr@nef.dk

Sonja Rasmussen
Næstformand

Jørgen Andersen
Selskabsrepræsentant
Fedder Skovgaard
Bestyrelsesmedlem
Jens Hansen
Bestyrelsesmedlem
Mads Blirup
Selskabsrepræsentant
Dorthe Hindsgaul
Bestyrelsesmedlem
Troels Maglegaard
Bestyrelsesmedlem
 

Repræsentantskabet har som sin vigtigste opgave at vælge 6 medlemmer til fondens bestyrelse. Endvidere følger repræsentantskabet fondens drift og udvikling og afgiver vejledende udtalelser til ledelsen om overordnede strategier og planer med henblik på at understøtte fondens drift. Samarbejdet sker ved repræsentantskabsmøder, hvor der afgives vejledende udtalelser til ledelsen.

Repræsentantskabet består af 27 repræsentanter, der vælges af og blandt netkunderne i tre distrikter, som er geografisk og netmæssigt afgrænset.

De 27 medlemmer af repræsentantskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 kan du se her.

Salg- og kundeservice

Anne Line Rosenørn Nielsen
Direktionsassistent
aln@nef.dk
Annette Feld
Kunderådgiver
anf@nef.dk
Poul Overby
Kunderådgiver
pov@nef.dk
Heidi Elisabeth Borgquist
HR-sekretær
heb@nef.dk
Mette Juhl Jensen
Kunderådgiver
mjj@nef.dk

Michael Ibsen
Kunderådgiver
mii@nef.dk

Søren Martinussen
Kundeservicemedarbejder
sma@nef.dk
Katrine Kjærulf Krammer
Kundeservicemedarbejder
kka@nef.dk

Anne Kathrine Bolvig Sønnichsen 
Kommunikationskonsulent
ans@nef.dk

 

Økonomi afdeling

Steen Jeppesen
Økonomichef
stj@nef.dk
Brian Christensen
Økonomimedarbejder
brc@nef.dk
Erik Andersen
Økonomimedarbejder 
ea@nef.dk
Karina B. Nielsen
Økonomimedarbejder
kbn@nef.dk
Mads Blirup
Økonomimedarbejder
mb@nef.dk 
 

 

Teknisk afdeling

Torben Larsen
Teknisk chef
tl@nef.dk
Henning Andersen
Teknisk kunderådgiver
hea@nef.dk
Kent Bundgaard Klausen
Elektriker
kbk@nef.dk
Jørgen Skov Rasmussen
Ingeniør
jsr@nef.dk
Kirsten Okholm Kryger
Lagerforvalter
kok@nef.dk
Lars Gjested Sørensen
Ingeniør
lgs@nef.dk
Linda Ringgaard
Teknisk kunderådgiver
lri@nef.dk
Lisbet Gram Hansen
Teknisk tegner
lgh@nef.dk
Michael Brinkmann
Ingeniør
mib@nef.dk
Mohammed Bachir Mansour
Teknisk kunderådgiver
mbm@nef.dk
René Happel Jørgensen
Teknisk tegner
rhj@nef.dk
Torben Saugmann Christensen
Elinstallatør
tc@nef.dk 
Christoph Hermes
Montør
chh@nef.dk
Ejner Kjær Jensen
Montør
ekj@nef.dk
Frank Aarup
Montør
fra@nef.dk
Jan Erik Pedersen
Elmontør
jep@nef.dk
Jimmi Mikael Kalør Rasmussen
Elektriker
jmr@nef.dk
Jørgen Andersen
Elmontør
ja@nef.dk
Lars Krogh
Elektriker
lk@nef.dk
Lisbeth Lerche
Montør
lle@nef.dk
Steen Thure Jensen
Montør
sje@nef.dk
Peter Andersen
Elektriker
pma@nef.dk