nef-koncernen beskæftiger godt 40 medarbejdere og opererer i forretningsområder, der er underlagt vidt forskellige rammevilkår - fra naturligt monopol med stærk regulering til fri konkurrence.

Salg- og kundeservice  Økonomiafdeling  Teknisk afdeling

Direktion

Marianne Eriksen
Direktør
me@nef.dk
Tlf: 63321125/ 20255755

Bestyrelse

Bestyrelsen består af seks medlemmer, der vælges af repræsentantskabet, og to selskabsrepræsentanter, der vælges af og blandt medarbejderne i nef-koncernen. 

Niels Mertz Rasmussen
Bestyrelsesformand
nr@nef.dk

Fedder Skovgaard
Næstformand

Jørgen Andersen
Selskabsrepræsentant
Sonja Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
Jens Hansen
Bestyrelsesmedlem
Mads Blirup
Selskabsrepræsentant
Dorthe Hindsgaul
Bestyrelsesmedlem
Jakob Petersen
Bestyrelsesmedlem
 

Repræsentantskabet har som sin vigtigste opgave at vælge 6 medlemmer til fondens bestyrelse. Endvidere følger repræsentantskabet fondens drift og udvikling og afgiver vejledende udtalelser til ledelsen om overordnede strategier og planer med henblik på at understøtte fondens drift. Samarbejdet sker ved repræsentantskabsmøder, hvor der afgives vejledende udtalelser til ledelsen.

Repræsentantskabet består af 27 repræsentanter, der vælges af og blandt netkunderne i tre distrikter, som er geografisk og netmæssigt afgrænset.

De 27 medlemmer af repræsentantskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 kan du se her.

Salg- og kundeservice

Anne Line Rosenørn Nielsen
Direktionsassistent
aln@nef.dk
T
lf: 21702881/ 63321172
Anne Kathrine Bolvig Sønnichsen 
Kommunikationskonsulent
ans@nef.dk
Annette Feld
Kunderådgiver
anf@nef.dk
Heidi Elisabeth Borgquist
HR-sekretær
heb@nef.dk
Katrine Kjærulf Krammer
Kundeservicemedarbejder
kka@nef.dk
Mette Juhl Jensen
Kunderådgiver
mjj@nef.dk
Michael Ibsen
Kunderådgiver
mii@nef.dk
Poul Overby
Kunderådgiver
pov@nef.dk
Søren Martinussen
Kundeservicemedarbejder
sma@nef.dk

 

Økonomi afdeling

Steen Jeppesen
Økonomichef
stj@nef.dk
T
lf: 29910123/63321131
Brian Christensen
Økonomimedarbejder
brc@nef.dk
Erik Andersen
Økonomimedarbejder 
ea@nef.dk
Karina B. Nielsen
Økonomimedarbejder
kbn@nef.dk
Mads Blirup
Økonomimedarbejder
mb@nef.dk 
 

 

Teknisk afdeling

Torben Larsen
Teknisk chef
tl@nef.dk
T
lf: 21264757/63321106
Henning Andersen
Teknisk kunderådgiver
hea@nef.dk
Jørgen Skov Rasmussen
Ingeniør
jsr@nef.dk
2
2821092/63321120
Kirsten Okholm Kryger
Lagerforvalter
kok@nef.dk
Lars Gjested Sørensen
Ingeniør
lgs@nef.dk
Linda Ringgaard
Teknisk kunderådgiver
lri@nef.dk
Lisbet Gram Hansen
Teknisk tegner
lgh@nef.dk
Michael Brinkmann
Ingeniør
mib@nef.dk
Mohammed Bachir Mansour
Teknisk kunderådgiver
mbm@nef.dk
René Happel Jørgensen
Teknisk tegner
rhj@nef.dk
Torben Saugmann Christensen
Elinstallatør
tc@nef.dk 
Christoph Hermes
Montør
chh@nef.dk
Ejner Kjær Jensen
Montør
ekj@nef.dk
Frank Aarup
Montør
fra@nef.dk
Jan Erik Pedersen
Elmontør
jep@nef.dk
Jimmi Mikael Kalør Rasmussen
Elektriker
jmr@nef.dk
Jørgen Andersen
Elmontør
ja@nef.dk
Kent Bundgaard Klausen
Elektriker
kbk@nef.dk
Lars Krogh
Elektriker
lk@nef.dk
Lisbeth Lerche
Montør
lle@nef.dk
Malthe Hjorth 
Elektriker
mah@nef.dk
Peter Andersen
Elektriker
pma@nef.dk
 Steen Thure Jensen
Montør
sje@nef.dk