nef-koncernen beskæftiger godt 40 medarbejdere og opererer i forretningsområder, der er underlagt vidt forskellige rammevilkår - fra naturligt monopol med stærk regulering til fri konkurrence.

Salg- og kundeservice  Økonomiafdeling  Teknisk afdeling

Direktion

Marianne Eriksen
Direktør
me@nef.dk
Tlf: 63321125/ 20255755

Bestyrelse

Bestyrelsen består af seks medlemmer, der vælges af repræsentantskabet, og to selskabsrepræsentanter, der vælges af og blandt medarbejderne i nef-koncernen. 

Fedder Skovgaard
Bestyrelsesformand
fsk@nef.dk
Jakob Petersen
Næstformand

Annette Langhoff
Bestyrelsesmedlem

Jens Hansen
Bestyrelsesmedlem

Jørgen Andersen
Selskabsrepræsentant


Kay Lauridsen
Bestyrelsesmedlem

Mads Blirup
Selskabsrepræsentant
Sonja Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
 

Repræsentantskabet har som sin vigtigste opgave at vælge 6 medlemmer til fondens bestyrelse. Endvidere følger repræsentantskabet fondens drift og udvikling og afgiver vejledende udtalelser til ledelsen om overordnede strategier og planer med henblik på at understøtte fondens drift. Samarbejdet sker ved repræsentantskabsmøder, hvor der afgives vejledende udtalelser til ledelsen.

Repræsentantskabet består af 27 repræsentanter, der vælges af og blandt netkunderne i tre distrikter, som er geografisk og netmæssigt afgrænset.

De 27 medlemmer af repræsentantskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 kan du se her.

Salg- og kundeservice

Anne Line Rosenørn Nielsen
Direktionsassistent
aln@nef.dk
Tlf: 21702881/ 63321172
   
Annette Feld
Kunderådgiver
anf@nef.dk

Heidi Elisabeth Borgquist
HR-sekretær
heb@nef.dk

Henrik Willads Skouenborg
Kommunikationskonsulent
hws@nef.dk
Mette Juhl Jensen
Kunderådgiver
mjj@nef.dk
Peter Ferrold
Kunderådgiver
pef@nef.dk
Poul Overby
Kunderådgiver
pov@nef.dk
Søren Martinussen
Kundeservicemedarbejder
sma@nef.dk
   

 

Økonomiafdeling

Steen Jeppesen
Økonomichef
stj@nef.dk
Tlf: 29910123/63321131
Brian Christensen
Økonomimedarbejder
brc@nef.dk

Karina B. Nielsen
Økonomimedarbejder
kbn@nef.dk
Mads Blirup
Økonomimedarbejder
mb@nef.dk 
Marius Rungstrøm Martinussen
Økonomielev
mrm@nef.dk
 

 

Teknisk afdeling

Jørgen Skov Rasmussen
Teknisk chef
jsr@nef.dk
22821092/63321120 

Andreas Damgaard Nies
Teknisk kunderådgiver
adn@nef.dk

Christoph Hermes
Montør
chh@nef.dk
Claus Elmegård Nielsen
Ingeniør
cen@nef.dk
Ejner Kjær Jensen
Montør
ekj@nef.dk
Henrik Andersen
Fiberprojektleder
han@nef.dk
Henrik Petersen
Teamleder til intern service
hep@nef.dk

Jakob Christensen
Elektrikerlærling
Jan Erik Pedersen
Elmontør
jep@nef.dk
Jimmi Mikael Kalør Rasmussen
Elektriker
jmr@nef.dk
Jørgen Andersen
Elmontør
ja@nef.dk
Kent Bundgaard Klausen
Elektriker
kbk@nef.dk
Kirsten Okholm Kryger
Lagerforvalter
kok@nef.dk
Lars Krogh
Elektriker
lk@nef.dk
Lars Gjested Sørensen
Ingeniør
lgs@nef.dk

Lisbeth Lerche
Montør
lle@nef.dk

Lizette Magnussen
Teknisk kunderådgiver
liz@nef.dk 

Michael Brinkmann
Ingeniør
mib@nef.dk
Mohammed Bachir Mansour
Montør
mbm@nef.dk
Peter Andersen
Elektriker
pma@nef.dk

Rasmus Højkilde Iversen
Ingeniør
rhi@nef.dk

René Happel Jørgensen
Teknisk tegner
rhj@nef.dk

Jeevakumaran Visualingam (Jeeva)
GIS-koordinator
jkv@nef.dk

Torben Larsen
Ingeniør
tl@nef.dk
Tlf: 21264757/63321106

Torben Saugmann Christensen
Elinstallatør
tc@nef.dk