nef-koncernen

nef blev stiftet i 1967 af I/S Nordøstfyns Elforsyning, og i 2000 blev virksomheden ændret til en erhvervsdrivende fond.

nef Fonden ejer i dag 3 datterselskaber: Ravdex A/S, nef Strøm A/S og nef Fiber A/S.

nef-koncernen beskæftiger godt 40 medarbejdere og opererer i forretningsområder, der er underlagt vidt forskellige rammevilkår - fra naturligt monopol med stærk regulering til fri konkurrence.

Årsrapport og god fondsledelse

I nef Fondens årsrapport indgår et afsnit med oplysninger om, hvorledes bestyrelsen har valgt at håndtere de forhold, som komiteen for god fondsledelse anbefaler adresseres i årsrapporten, herunder bestyrelsens sammensætning, aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer samt oplysning om vederlag.

Se nef Fondens årsrapporter og læs om god fondsledelse samt se nef Fondens vederlagsrapporter her.

nef Strøm A/S - CVR 20 84 31 87

nef Strøm A/S driver elhandelsvirksomhed med ansvar for levering af elektricitet til kunder i hele Danmark. Hos os kan du som privatkunde købe klimastrøm med variabel timepris - uden binding og skjulte gebyrer - ganske enkelt. Er du erhvervskunde med et stort elforbrug, regner vi på, hvilken elaftale der er mest fordelagtig for din virksomhed.

Med nef Strøm A/S har du mulighed for at blive kvartalsafregnet med aconto eller tilmelde dig månedlig opgørelse bagud uden aconto. Samtidig får du stor frihed til at skifte til et andet el-produkt uden omkostninger. Du kan læse mere om vores el-produkter her.

nef Fiber A/S - CVR 34 90 33 01

nef Fiber A/S leverer fiberbaseret bredbånd til kunder på Nordøstfyn. Indholdsydelserne er Danmarks hurtigste internet, tv og telefoni, som vi tilbyder i samarbejde med Waoo. Med nef Fiber kan du samle internet, telefoni, radio og tv under ét - nemt og lynhurtigt. Vi etablerer fiber i de områder, hvor interessen er størst. Så står din gade, din lokale grundejerforening, beboerforening, sogneforening, fritidshusforening eller den lokale antenneforening og mangler et indlæg på den årlige generalforsamling eller sommerfest, så stiller nef Fiber gerne op og fortæller om mulighederne med fiberbredbånd.

Se her, om du kan få fiber.

Ravdex A/S - CVR 25 62 44 75

Ravdex er en netvirksomhed, der tager sig af drift og vedligeholdelse af elnettet og distribution af elektricitet. Virksomhedens anlæg leverer elektricitet til ca. 16.200 elkunder på Nordøstfyn. Nettet er kabellagt, så netområdet er blevet smukkere og sundere, og forsyningssikkerheden er forbedret.