Projektet på Toftevej er på grund af denne Coronatid, hvor vi og vores underleverandører er på ændret bemanding, lidt bagefter ud fra den oprindelige tidsplan. Heldigvis er ting ved at normalisere sig, hvilket gør, at projektet også kan skride frem. Vi er i løbende dialog med områdets initiativtager om status, efterhånden som der er nyt i sagen. 

Status i uge 26:

Landinspektøren vil i den nærmeste tid kontakte de relevante lodsejere om tinglysning og gravetraceen. Den entreprenør, der har fået ordren på gravearbejdet, har kapacitet til at starte i uge 34, hvorfor arbejdet forventes påbegyndt den uge.