Langeskov Nord nyt

Graveentreprenøren har afsluttet gravearbejdet i Langeskov Nord. De er nu igang med at færdiggøre lidt manglende reetablering forskellige steder i byen samt udføre adgangsvej til vores teknikhus.

Fiberentreprenøren har booket alle kunder og installationsarbejdet forventes færdigt i medio december.

03.12.18 


Langeskov Nord følger sin oprindelige projektplan

Etablering af fiber i Langeskov Nord følger sin oprindelige projektplan og gravearbejdet er nu så fremskredet, at graveentreprenøren er færdig med etape 1 (alt nord for Odensevej/Nyborgvej).

Etape 2 fortsætter nu med etablering på Odensevej, Nyborgvej, Henriettevej, m.v.

De første knap 50 kunder har fået etableret fibernet i deres boliger.

Projektets færdiggørelse er fortsat inden årets udgang.

13.09.18

Gravearbejdet er godt i gang

Gravearbejdet er godt i gang og vi forventer at gravning på Enebærvej, Vedbendvej, og det meste af Slåenhaven og Kastanievej afsluttes her i juni måned. Ultimo juli fortsætter vi langs Birkevej, Syrenvej og Gyvelvej, derefter Vandværksvej og Elmevej.

I etape 2 starter vi på Nyborgvej, så derefter Nyvej, Henriettevej, Jernbanegade og Stationsvej.

Vores underleverandør Atea begynder primo juli at tilslutte de første kunder. Det vil også være Atea der løbende kontakter jer i området for aftale om installation af nef Fiber.


Vores teknikhus er ankommet på Enebærvej.
Vi planter buske omkring det.
 

Kære beboer i Langeskov Nord,

så bliver det snart jeres tur til at få etableret og installeret lynhurtigt fibernet. I den forbindelse har vi brug for din hjælp.

Vi lægger en markeringspæl* af ved dit hus senest den 17. maj 2018. Markeringspælen skal du placere, der hvor indførselsstedet skal være til en stikledning. Så er vores gravefolk nemlig ikke i tvivl om, hvor de skal grave til.

Det eneste krav til markeringspælen er, at den skal placeres ved facaden ud mod offentlig vej, og at den er placeret senest den 27. maj 2018.


Ved indførselsstedet placeres fiberboksen. Den grå fiberboksen måler D55 x B135 x H135 mm og placeres umiddelbart indenfor i rummet, der hvor stikledningen føres ind. Fiberboksen skal tilsluttes en 230 V stikkontakt, som stilles til rådighed af dig.

Tirsdag d. 22. maj mellem 18.30-20.30 kan du træffe os overfor Enebærvej 3. Her kan du komme forbi og få yderligere information om etableringen og svar på de spørgsmål du måtte have. 

Den endelige plan over projektet er ikke færdig endnu, men vi forventer, at vi er færdige med projektet inden udgangen af 2018.

Du er altid velkommen til at kontakte os på 63 32 11 00 vedr. projektet, og du kan følge det på https://nef.dk/nef-fiber-projekter/langeskov-nord/

* Markeringspælen er en træpind med en rød malet top. Markeringspælen ligger ved din hoveddør.

15.04.2017, mes


Udrulning af fibernet i Langeskov Nord

Vi er i gang med at planlægge udrulningen af fibernet i Langeskov Nord, i samarbejde med FLO, Fiberforeningen Langeskov og Omegn.

Dansk Energi har lavet en lille fortælling om ildsjæle og betydningen af at gå sammen for at øge mulighederne for at få fibernet.

Du kan se den her. (Spilletid: 1 minut og 9 sekunder).