Status: Birkende/Nonnebo

Etablering af fiberbet er i projekteringsfasen. Det forventes, at gravearbejdet startes primo 2019, når frosten har sluppet sit greb om jorden.

03.12.2018


Vi forventer at etableringen af nef Fiber starter op i løbet af efteråret 2018.

Du er altid velkommen til at kontakte os på 63 32 11 00 vedr. projektet.

25.06.2018

Så er der godt nyt til 11 husstande i Birkende, de får fiberbredbånd i 2018 med baggrund i statens bredbåndspulje.

Initiativtagerne i Birkende modtog medio december afslag på deres ansøgning om statsstøtte til at få bredbånd til Birkende gamle bymidte.

Det var 11 husstande ud af 13 mulige, som søgte støtten og efter statens pointmodel var Birkende desværre lige under grænsen for støtte.

Men nu har Energistyrelsen behandlet ansøgningen igen om tilskud fra bredbåndspuljen 2017. Det skyldes, at et andet projekt i Danmark har afvist det tilsagn om tilskud, som Energistyrelsen havde givet. Dermed er der frigivet midler, som bl.a. kan bruges til Birkende.

Det er godt for Birkende og for os.