Snart begynder vi gravearbejdet for at kunne etablere og installere lynhurtigt fibernet på din adresse, og i den forbindelse har vi brug for din hjælp.

Vi vil i løbet af uge 37 lægge en markeringspæl* ved hoveddøren til din bolig. Markeringspælen skal du placere der hvor indførselsstedet skal være til en stikledning (fibernettet). Så er vores graveentreprenør nemlig ikke i tvivl om, hvortil de skal grave.
Det eneste krav til markeringspælen er, at den er placeret senest søndag den 22. september 2019. Graveentreprenøren forventes at starte op i uge 39.

Fiberindgangen til boligen sker som udgangspunkt på facaden, der vender ud mod offentligt vej. Fiberboksen opsættes på indervæggen umiddelbart ved fiberindgangen. 

Har boligen et teknikpunkt, hvorfra boligens eksisterende coax-net udgår fra, f.eks. det nuværende indføringssted af coax-nettet (antennekabel), et teknikrum eller lignende, vil nef dog tillige vederlagsfrit grave op til i alt 30 meter fra offentlig vej.
Hvis fiberindgangen ønskes andetsteds end på facaden mod offentlig vej, skal dette aftales på forhånd med nef.

Ved hjørnegrunde og andre grunde hvor huset vender ud mod flere offentlige veje, skal dette ligeledes aftales med nef

Ved større afstande aftales individuelle priser med hver enkelt boligejer baseret på 250,-/meter

Ved indførselsstedet føres stikledningen indenfor i boligen, hvor den hvide fiberboks placeres. Den hvide fiberboks måler D55 x B135 x H135mm og skal tilsluttes en 230V stikkontakt, som stilles til rådighed af dig.

Fiberboksen er fordeler for både internet, TV og telefoni.

Vær opmærksom på, at fiberboksen ikke må være placeret i et skab eller i et vådrum, og vi skal have god plads omkring placeringen af fiberboksen til udførelse af installationen.

I god tid før selve installationen af fiberboksen kontakter vi dig for at få adgang til dit hus.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 63 32 11 00 - mandag til torsdag fra kl. 8.00-16.00 og fredag fra kl. 8.00-15.00.

* Markeringspælen er en træpind med en rød malet top.

___________________________________________________________________________

Etableringen af fiber i Birkende/Nonnebo omhandler alle adresser indenfor nedenstående røde omrids.

Gravearbejdet forventes startet i slutningen af september, med start i Birkende og siden i Nonnebo. Begge områder færdige ved årsskiftet 2019

Kunderne vil blive tilsluttet løbende

Bor du i Birkende/Nonnebo og har fortrudt, at du ikke er tilmeldt - så er der mulighed for eftertilmelding. Kontakt kundeservice på 63 32 11 00.