Januar

1. januar: Du modtager aconto- faktura for januar 2020 

11. januar: Aconto-faktura for januar forfalder til betaling

Februar  

1. februar: Du modtager en årsopgørelse for 2019 og en aconto-faktura for februar 2020

11. februar: Aconto-faktura for februar forfalder til betaling

Marts 

1. marts: Du modtager aconto-faktura for marts 2020

11. marts: Aconto-faktura for marts forfalder til betaling

April 

1. april: Du overgår fra månedsafregning til kvartalsafregning 

1. april: Du modtager aconto- faktura for april 2020 

11. april: Aconto- faktura for april forfalder til betaling 

Maj 

1. maj: Du modtager opgørelse for 1.kvartal 2020 (hvis du er fleksafregnet) og aconto-faktura for maj og juni 2020 

11. maj: Aconto-faktura for maj og juni forfalder til betaling

August

1. august: Du modtager aconto- faktura for juli, august og september 2020 og opgørelse for 2.kvartal 2020 (hvis du er fleksafregnet) 

11. august: Aconto-faktura juli, august og september forfalder til betaling 

November 

1. november: Du modtager aconto-faktura for oktober, november og december 2020 og opgørelse for 3.kvartal i 2020 (hvis du er fleksafregnet)