Vi glæder os til at komme til at levere bredbånd til 41 boliger på Hvileholmsvej, Skovvangsvej, Sandbankevej,  Langeskovvej og Vandværksvej - 5550 Langeskov.

Projektet skal være færdigt i år og vi forventer, at starte gravearbejdet op inden sommerferien og inden start vil der komme en overordnet tidsplan her på siden.

Gravearbejdet forventes at starte i løbet af juni måned. De tilmeldte husstande modtager inden opstart information om gravearbejdet, herunder stikledninger og indføringssted, samt om fiberinstallation i boligen.

Etablering af kundetilslutninger forventes foretaget i perioden august - oktober.

Gravearbejdet starter i uge 25 på Sandbankevej, hvor beboerne har modtaget information herom.

De tilmeldte beboere på Hvileholmsvej, Skovvangsvej, Sandbankevej, Langeskovvej og Vandværksvej vil som projektet skrider frem løbende modtage information om gravearbejde, abonnementsvalg og fibertilslutning.