Priser for køb og leje af ladeboks

Køb af ladeboks
Nærmere information om priser finder du her (klik/tryk her). 

Leje af ladeboks
Nærmere information om priser finder du her (klik/tryk her).

 

Hvis du ikke allerede er elkunde hos nef Strøm, bliver du automatisk kunde ved bestilling af vores ladeløsning.

Med ladeløsningen følger en serviceaftale gennem vores partner Spirii. Læs mere om serviceaftalen her