Velkommen til Mit nef

Her har du adgang til at se dine kontoudtog og din faktura.
Du skal bruge et brugernavn og kodeord for at logge på. Det finder du på din faktura.

Login her


Hvis du vil følge dit el forbrug, så skal du logge ind med dit NemID på Eloverblik.dk.

Eloverblik.dk bruges af alle de danske elleverandører. På Eloverblik.dk får du en oversigt over forbrugs- og produktionsdata på tværs af netområder og elleverandører.

Selvaflæsning

Ved selvaflæsning af el-måler skal du logge på dit netselskabs website. På Nordøstfyn er Ravdex dit netselskab. For at selvaflæse din el-måler skal du bruge brugernavn og kodeord, som står på det selvaflæsningskort, du modtager medio december måned.

Modtag din faktura på email