Velkommen til Mit nef

Her har du adgang til at se dine kontoudtog og din faktura.
Du skal bruge et brugernavn og kodeord for at logge på. Det finder du på din faktura.

Login her

Hvis du vil følge dit el forbrug, så skal du log in med dit NemID på Eloverblik.dk.

Eloverblik.dk bruges af alle de danske elleverandører. På eloverblik.dk får du en oversigt over forbrugs- og produktionsdata på tværs af netområder og elleverandører. Her finder du også en oversigt over forbrugs- og produktionsdata på tværs af netområder og elleverandører.

Selvaflæsning

Ved selvaflæsning af el-måler skal du logge på dit netselskabs website.

På Nordøstfyn er det ravdex.dk.

Her skal du bruge brugernavn og kodeord, som står på det selvaflæsningskort, du modtager i slutningen af december måned. Hvis du ikke allerede har modtaget dit selvaflæsningskort, er det på vej til din postkasse.

Aflæs din elmåler inden den 10. januar 2018, så undgår du ekstra gebyr for udsendelse af nyt selvaflæsningskort eller for besøg af én montør, der aflæser din elmåler.