Dine rettigheder som elkunde

Vidste du, at der er fri konkurrence på elmarkedet, og du kan frit vælge mellem landets elleverandører?
Hvis ikke, så læs mere om dine rettigheder som privat elkunde og din elleverandør på energistyrelsens hjemmeside her.


Leveringsbestemmelser for private pr. 1/3 2024 her.
Leveringsbestemmelser for private pr. 1/1 2021 her.
Leveringsbestemmelser for private pr. 1/4 2020 her.
Leveringsbestemmelser for private pr. 1/4 2016 her.

 

Leveringsbestemmelser for erhverv pr. 1/4 2024 her.
Leveringsbestemmelser for erhverv pr. 1/8 2023 her.
Leveringsbestemmelser for erhverv pr. 1/1 2021 her.
Leveringsbestemmelser for erhverv pr. 1/4 2020 her.
Leveringsbestemmelser for erhverv pr. 1/4 2016 her.

 

Dine rettigheder som fiberkunde

Netbenyttelsesaftale nef Fiber A/S november 2020 her.


Har du klaget?

Har du klaget over dit elselskab, og er du ikke tilfreds med afgørelsen eller behandlingen af din klagesag? Så har du mulighed for at klage til ankenævnet for Energiområdet.

Carl Jacobsens Vej 25
2500 Valby
energianke.dk

Telefon 41 71 50 00
Mail: post@energianke.dk

Ankenævnet behandler civilretslige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail nef@nef.dk

ec.europa.eu/odr