Betaling  
Gebyr for månedlig afregning  15 ,- DKK
Fremsendelse af betalingspåmindelse 100,- DKK
Fremsendelse af Inkassovarsel 100,- DKK
Fremsendelse af Sikkerhedsstillelse 100,- DKK 
Fremsendelse af Varsel om ophør af leverance 100,- DKK 
Flyttegebyr 70 ,- DKK
Udstyr  
Ekstra fjernbetjening 249,- DKK/stk.
Ekstra strømforsyning 159,- DKK/stk.
Leje af ekstra TV-boks uden harddisk 39,- DKK/md.
Leje af ekstra TV-boks med harddisk (ikke muligt for nye kunder) 79,- DKK/md.
Opgradering af AirTies 7120, 7130, 7210 til ny TV-boks 7410X uden harddisk 499,- DKK
Opgradering af AirTies 7120, 7130 til ny TV-boks 7310 med harddisk 799,- DKK
Udskiftning af medieboks 1.500,- DKK/stk.
Nedgradering af TV-pakke 499,- DKK
TV Multirumsløsning 40,- DKK/md.
Manglende returnering af TV-boks uden harddisk 999,- DKK/stk.
Manglende returnering af TV-boks med harddisk 1.999,- DKK/stk.
Manglende returnering af fordeler-boks 840,- DKK/stk.
Telefoni  
Nummerportering 0,- DKK
Passivt telefonabonnement 25,- DKK/md.
Diverse  
Leje af Smart wifi duo 49,- DKK/md.
Leje af Smart wifi Uno (sammen med Duo) 25,- DKK/md.
Etablering af fast IP 99,- DKK 
Fast IP adresse 39,- DKK/md.
Opgradering af fiber 90/90 Mbits eller derunder, til hastighed 200/200 Mbits 1.500,- DKK
Opgradering af fiber til hastighed >=500/500 Mbits eller 1000/1000 Mbits 0,- DKK
Skift af fordelerboks inkl. standard wifi 995,- DKK
Teknikerbesøg 575,- DKK/time
Forgæves teknikerbesøg 575,- DKK
Lukning af fiberforbindelse ved manglende betaling 499,- DKK
Åbning af fiberforbindelse (f.eks. ved Fritidsflex) 499,- DKK
Håndtering pr. produkt 99,- DKK/stk.

 

Faste ydelser faktureres forud med fakturadato den 1. måneden. Forbrug afregnes bagud med det, der er registreret på faktureringstidspunktet. Forfaldsdato medio fakt. md..
Ved manglende betaling opkræves rykkergebyr og renter i henhold til Renteloven.

Betaling kan ske via Betalingsservice (Nets) eller ved indbetaling i henhold til faktura. Ved fravalgt Betalingsservice (Nets) vil faktura være pålagt et faktureringsgebyr.

Fakturaen kan sendes via e-mail, kontakt venligst kundeservice på 63 32 11 00 for at blive tilmeldt denne løsning.