Gebyrer ekskl. moms.

Gebyr for fremsendelse af Påmindelse DKK 100,-
Gebyr for fremsendelse af Inkassovarsel DKK 100,-
Gebyr for fremsendelse af Sikkerhedsstillelse DKK 100,-
Gebyr for fremsendelse af Varsel om ophør af leverance DKK 100,-
Flyttegebyr DKK 70,-
Genopsætning af nedtaget måler DKK 550,-


Betalingsbetingelser: nef Fonden

Faste ydelser faktureres forud med fakturadato den 1. måneden. Forbrug afregnes bagud med det, der er registreret på faktureringstidspunktet. Forfaldsdato medio fakt. md..
Ved manglende betaling opkræves rykkergebyr og renter i henhold til Renteloven.

Betaling kan ske via Betalingsservice (Nets) eller ved indbetaling i henhold til faktura. Ved fravalgt Betalingsservice (Nets) vil faktura være pålagt et faktureringsgebyr.

Fakturaen kan sendes via e-mail, kontakt venligst kundeservice på 63 32 11 00 for at blive tilmeldt denne løsning.