Gebyrer ekskl. moms.

Gebyr for fremsendelse af Påmindelse 100,- DKK
Gebyr for fremsendelse af Inkassovarsel 100,- DKK
Gebyr for fremsendelse af Sikkerhedsstillelse 100,- DKK 
Gebyr for fremsendelse af Varsel om ophør af leverance 100,- DKK 
Flyttegebyr   70,- DKK 
Genopsætning af nedtaget måler 550,- DKK


Betalingsbetingelser: nef Fonden

Faste ydelser faktureres forud med fakturadato den 1. måneden. Forbrug afregnes bagud med det, der er registreret på faktureringstidspunktet. Forfaldsdato medio fakt. md..
Ved manglende betaling opkræves rykkergebyr og renter i henhold til Renteloven.

Betaling kan ske via Betalingsservice (Nets) eller ved indbetaling i henhold til faktura. Ved fravalgt Betalingsservice (Nets) vil faktura være pålagt et faktureringsgebyr.

Fakturaen kan sendes via e-mail, kontakt venligst kundeservice på 63 32 11 00 for at blive tilmeldt denne løsning.