Fakturaen fra nef Fonden, er sammensat af flere forskellige elementer, som myndighederne stiller krav om skal være tilgængelige på regningen.

Én samlet faktura fra nef-koncernen

Som kunde i nef-koncernens virksomheder modtager du én samlet faktura for de ydelser, vi leverer.
Fakturaen indeholder opkrævning af netselskabets priser for nettariffer og net-abonnementer.

Er du kunde hos nef Strøm A/S, faktureres du for markedsel og er du ligeledes kunde hos nef Fiber A/S, vil dette køb også fremgå af din faktura.

Modtag din faktura på email

Tilmelding til Betalingsservice

Her kan du tilmelde dig til Betalingsservice (Nets), så dine fremtidige regninger til nef Fonden bliver betalt til tiden.

Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken - eller for besværet med at taste betalingsoplysninger i din netbank - samtidig undgår du kedelige rykkere og gebyrer.

Tilmeld dig her - hvor du også kan se reglerne.

 

Sikkerhed og opbevaring af fortrolige oplysninger

Dine oplysninger er fortrolige og sendes på samme sikre måde, som bruges til betalinger via internettet.
I bunden af tilmeldingsvinduet ses et lille hængelåsikon, som viser, at du er på en sikker server.

Desuden foregår din tilmelding på en krypteret linje. Det vil sige, at ingen kan læse eller indsætte oplysninger i de informationer, der udveksles mellem dig og Nets.

Dine oplysninger bliver således håndteret fuldt fortroligt. Oplysninger bliver sendt direkte til Nets.

 

Netselskabspriser

Du kan se dit netselskabs priser på deres hjemmeside og du kan se en oversigt over netselskabernes prislister på Dansk Energis hjemmeside her.  

Har du solceller?

Energitilsynet har lavet en præcisering af reglerne for solceller i Danmark pr. 1. januar 2018, det betyder, at der er ny tarifering af el-kunder med solceller. Det vil sige, at den rabat du har modtaget siden april 2016 udfases, fordi andre kunder ikke længere skal hæfte for solcelleejernes brug af elnettet.

Energitilsynet mener, at et hus med solceller har brug for den samme kapacitet på elnettet, som et hus uden solceller. Nettet skal bygges til den maksimale belastning på en mørk, kold vinteraften, og det skal alle elkunder bidrage til.

Derfor er netselskaberne tiltrådt tarifmodel 2.0 og du bliver opkrævet for transportbetaling fra netselskabet for dit reelle forbrug. Det vil sige, at din produktion ikke er fratrukket (også kaldet brutto forbruget).

Derfor er der ændrede poster på din regning

Rådighedsbetalingen er en betaling for at have elnettet til rådighed. Den går til at sikre, at du altid har tilstrækkelig strøm til rådighed, uanset om solen skinner eller ej.

Nettariffen er en betaling for brug af elnettet, som opkræves pr. kWh strøm du henter ned fra elnettet.

Ændringen sker i afregningsgrundlaget for transporten af el, som fremadrettet afregnes for det fulde forbrug, som transporteres i el-nettet. Det vil sige, at transportbetalingen pr. 1. januar 2018 baseres på det samlede el-forbrug hvor det tidligere blev beregnet som forskellen mellem det samlede forbrug af strøm på adressen fratrukket egenproduktionen fra solcelleanlægget.

Nuværende ordning: Netto-Tarifering
Du betaler for den el, som du ikke selv producerer. Det vil sige træk (køb) fra det offentlige el-net minus produktion (salg). Hvis du producerer (sælger) mere end du køber, så betaler du 0,- DKK pr. kWh. 
Ny ordning: Brutto-Tarifering
Du betaler nettarif for hele dit træk (køb) fra el-nettet uanset hvor meget du producerer (sælger). Hvis du fx køber 5.000 kWh betaler du ca. 50 øre/kWh også selvom du producerer (sælger) 6.000 kWh.

Dansk Energi har udarbejdet en lille folder om de nye regler for solceller i Danmark, download den her.