I EU er der vedtaget en forordning om netneutralitet, der skal sikre, at forbrugerne har adgang til et frit og åbent internet. I Danmark er det Energistyrelsen, der fører tilsyn med, at internetudbyderne overholder EU-reglerne om netneutralitet

Ved netneutralitet forstås, at internetudbydere ikke må begrænse den frie adgang til at sende og modtage data. Det betyder, at data skal kunne bevæge sig frit på det åbne internet, uden at internetudbyderne prioriterer trafikken. 

EU-reglerne betyder bl.a., at: 

  • Internetudbyderne skal behandle al trafik lige.
  • Forbrugerne har ret til frit at få adgang til indhold på nettet og til at bruge de tjenester og det udstyr, de ønsker.
  • Det er muligt for internetudbyderne at styre trafikken i deres net for at forbedre kvaliteten af de tjenester, der leveres. Denne trafikstyring må dog kun ske på baggrund af tekniske hensyn til tjenestekvaliteten og ikke af kommercielle hensyn.
  • Internetudbyderne skal efterkomme domstolsafgørelser om at blokere for ulovligt indhold på nettet, f.eks. piratkopier.

Formålet med forordning er at indføre fælles regler for at sikre lige og ikke diskriminerende behandling af trafikken ved levering af internetadgangstjenester og beskytte slutbrugeres hertil hørende rettigheder. Forordningen sigter mod at beskytte slutbrugerne, samtidig med at den sikrer, at internetøkosystemet forsat kan fungere som en drivkraft for innovation. Reformer på roamingområdet bør give slutbrugerne tillid til at forblive opkoblede, når de rejser inden for EU, og bør efterhånden føre til ensrettede priser og andre vilkår i Unionen.

 

Foranstaltningerne i forordning respekterer princippet om teknologineutralitet, hvilket vil sige, at de hverken påtvinger eller diskriminerer til fordel for anvendelse af en bestemt type teknologi.

 

Du kan læse mere om Neutralitetsforordningen på Energistyrelsesens hjemmeside her