Guide til indefrysningsordningen for elregninger

Nu kan din husstand få midlertidigt indefrosset en del af regningen for el. Har du spørgsmål til indefrysningsordningen, så kontakt os på tlf. 63 32 11 00 eller send en mail til nef@nef.dk.

Husk at sætte dig godt ind i ordningen inden du ansøger. Kontakt dit elselskab, når du har bestemt dig for at ansøge. I fanerne herunder følger lidt mere information om ordningen.

Indefrysningsordningen fungerer på den måde, at du som elkunde har muligheden for at indefryse en del af din elregning, for senere at afdrage på det indefrosne beløb. Ordningen er delt op som beskrevet herunder.

  1. Indefrysningsperiode på 1 år.

    I denne periode er der et loft på det, som husstanden betaler for den rå elpris. Loftet ligger på 0,80 kr./kWh, svarende til det niveau, som den gennemsnitlige elpris lå på i 4. kvartal 2021. Du får derfor indefrosset den del af elregningen, hvor den rå elpris når over 0,80 kr./kWh. Herudover betaler du stadig afgifter, tariffer og moms. Ved slutningen af den 1-årige indefrysningsperiode laves en opgørelse af den gæld, som er opbygget over perioden.

  2. Afdragsfrihed over en periode på 1 år.

    I denne periode tilskrives stadig renter, og du betaler stadig et årligt administrationsgebyr.

  3. Afdragsperiode på 4 år.

    I denne periode afdrager du på den del af regningen, som du indledningsvis fik indefrosset. Samtidig betaler du renter, som af Folketinget er sat til 2 pct. pr. år. Renten dækker statens omkostninger ved ordningen og de statsfinansielle risici forbundet med ordningen.

Du betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 125,- (momsfrit) samt administrationsomkostninger på kr. 50,-/år for at være tilmeldt ordningen.

Hertil kommer renten på 2% for privatkunder og 4,4% for virksomheder. Renten tilskrives fra dagen efter fakturaforfald. Renten tilskrives månedligt bagud (jf. BEK nr 1428 af 31/10/2022 kap. 4, §9).

Du kan kun indefryse den del af den rå elpris, som overstiger kr. 0,80. Det vil sige at netselskabets samt statens tariffer, afgifter og moms IKKE er inkluderet og skal betales på vanlig vis.

Regningseksempel:

Kvartalsfaktura

   

Årligt forbrug på 4000 kWh

   
 

Uden indefrysning

Med indefrysning

     

Markedsel ved 1000 kWh

1832

800

Abonnement nef strøm

60

60

Netselskab

490

490

Statens tariffer

112

112

Elafgift

723

723

Moms

804

804

Fakturabeløb

4021

2989

     

Indefrosset sum:

 

1032

Ring gerne og snak med vores økonomiafdeling om dine muligheder på tlf. 63 32 11 00.

Selve tilmeldingen foretages på mit.nef.

Du kan finde mere information på borger.dk.

Specifikt for virksomheder, kan du læse mere om ordningen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og Virksomhedsguiden.