Flere netselskaber indfører Tarifmodel 3.0

I Danmark er prisen på el steget med over 300 procent alene det seneste år. Den rekordhøje elpris påvirker alle dele af samfundet, og den påvirker således også elnetselskabernes omkostninger til at dække deres nettab, dvs. den mængde strøm, der går tabt undervejs, når strømmen transporteres gennem elnettets kabler, ofte over lange afstande, og ud til boliger og virksomheder. Dette strømtab dækkes ved, at elnetselskaberne gennem et offentligt udbud køber en tilsvarende mængde strøm hos en elforhandler. Når elprisen stiger kraftigt, som vi ser aktuelt, så stiger omkostninger til nettab tilsvarende kraftigt hos netselskaberne.

Derfor ændrer flere netselskaber per 1. januar 2023 priser dvs. nettarif på transport af el og netabonnementet. Samtidig indføres tarifmodel 3.0, så nettariffen bliver væsentligt lavere om natten sammenlignet med tidsrummet fra kl. 17-21. Modellen skal hjælpe til med at sprede danskernes strømforbrug bedre ud over døgnets 24 timer. Nettariffen samt netabonnement udgør i alt cirka 13 procent af en husstands samlede elregning. Du kan orientere dig om de ændrede priser på dit elnetselskabs hjemmeside, når de nye priser er fastsat i løbet af 2023.