Har du en el-opvarmet bolig?

Har du elvarme, jordvarme eller varmepumpe som hovedvarmekilde til opvarmning af din bolig, sommerhus eller ferielejlighed og er du privat elkunde hos nef Strøm A/S, så kan du få en reduktion i elafgiften for det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år. Vær opmærksom på at den reducerede afgift ikke er gældende hvis ferielejligheden eller sommerhuset bliver brugt til udlejning.

Det er også muligt at opnå reduceret elafgift til fælles varmeanlæg, hvis forbrug udelukkende vedrører varmepumpe eller lignende. Kontakt Kundeservice for nærmere information.

For at få reduceret elafgift skal boligen være registreret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Installationen oplyses som opvarmet med elvarme, jordvarme eller varmepumpe og opvarmningsmiddel som elektricitet.

Hvis der er fejl eller sker ændringer i dine BBR registreringer, skal du som ejer sørge for, at de bliver rettet. Det gør du ved at logge på bbr.dk med mit.id. Du er forpligtet til at meddele ændringer i det særlige elafgiftsforhold, såfremt du ikke længere benytter elektricitet til opvarmning, til din elleverandør sammen med oplysning om tidspunktet for ændringens ikrafttræden.

Sådan får du reduceret elafgift

Din bolig, sommerhus eller ferielejlighed skal være elopvarmet og registeret som sådan hos nef Strøm A/S; er den ikke det, skal du sikre dig, at det er registreret korrekt i din BBR.

Derefter kontakter du nef Strøm, og beder om at blive registreret til at få boligen registreret til at være elopvarmet. Du kan blive registreret fra den dato, ændringen er registreret i BBR. (Vi kan maksimalt registrere det 3 år tilbage i tid)

nef Strøm A/S vil efterfølgende afregne dit forbrug med den reducerede elafgift pr. registreringsdatoen. Nedsættelsen på din elafgift vil kunne ses på din næste elregning fra nef Strøm A/S. Reduceringen fordeles ligeligt over årets dage, således at du betaler fuld afgift af de første 10,959 kWh/dag (ved 365 dage) resten afregnes til reduceret elafgift. Dette sikrer, at du stadig afregnes den reducerede elafgift, selvom du skifter elleverandør.

Får du allerede reduktion i din elafgift, så får du automatisk den sats som staten har fastsat, også hvis den stiger. Du skal derfor ikke tilmelde dig igen.

Sådan ser din reducerede elafgift ud

Fra den 1. januar 2024 afregnes den reducerede elafgift efter nedenstående satser:

- Elafgift ved forbrug op til 4.000 kWh/år: 95,125 øre inkl. moms.
- Forbrug over 4.000 kWh/år: 1,00 øre inkl. moms.

Fra den 1. juli 2023 var den reducerede elafgift beregnet efter nedenstående satser:

- Elafgift ved forbrug op til 4.000 kWh/år: 87,125 øre inkl. moms.
- Forbrug over 4.000 kWh/år: 1,00 øre inkl. moms.

Fra den 1. januar 2023 var den reducerede elafgift beregnet efter nedenstående satser:

- Elafgift ved forbrug op til 4.000 kWh/år: 1,00 øre inkl. moms.
- Forbrug over 4.000 kWh/år: 1,00 øre inkl. moms.

Har du brug for yderligere information?

Har du brug for yderligere information? Vil du vide om du er registreret og får reduktion i din elafgift, er du velkommen til at kontakte Kundeservice mandag- torsdag 8-16 og fredag fra kl. 8-15 eller på 63 32 11 00.