Har du en el-opvarmet bolig?

Har du elvarme, jordvarme eller varmepumpe som hovedvarmekilde til opvarmning af din bolig, sommerhus eller ferielejlighed og er du privat elkunde hos nef Strøm A/S, så kan du få en reduktion i elafgiften for det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år.

For at få reduceret elafgift skal boligen være registreret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR), som opvarmet med elvarme, jordvarme eller varmepumpe. Elafgiften fastsættes af staten en gang årligt pr. 1. januar.

Læs mere om elafgiften på BBR's hjemmeside her.

Hvis der er fejl eller sker ændringer i dine BBR registreringer, skal du som ejer sørge for, at de bliver rettet. Det gør du ved at kontakte den kommune, hvori din ejendom er beliggende. Du er forpligtet til at meddele ændringer i det særlige elafgiftsforhold til din elleverandør sammen med oplysning om tidspunktet for ændringens ikrafttræden.

Sommerhus/ferielejlighed

Har du et sommerhus eller en ferielejlighed kan du betale en lavere elafgiftsats. For at benytte den lave elafgift skal sommerhuset/ferielejligheden være registreret som el-opvarmet i Bygnings-og boligregistret (BBR). Vær opmærksom på at den lave afgift ikke er gældende hvis ferielejligheden eller sommerhuset bliver brugt til udlejning.

Desuden skal elektriciteten udleveres til enten:

  • Et aftagenummer (som kun vedrører ferielejligheder til eget forbrug eller sommerhuse)
  • Et varmeproducerende fælles anlæg, der udelukkende forsyner boligenheder der er registrerede som el-opvarmede ferielejligheder til eget forbrug eller sommerhuse i Bygnings- og boligregistret (BBR)

Sådan får du reduceret elafgift

Din bolig, sommerhus eller ferielejlighed skal være elopvarmet og registeret som sådan hos nef Strøm A/S; er den ikke det, kan du udfylde registreringsformularen. 

(Registreringsformularen kan downloades som skrivbar PDF  her

Når du har udfyldt registreringsformularen skal du sende den ind til den kommune, hvori din bolig er beliggende.

Kommunen skal herefter godkende din anmodning om ændring i boligregistreringen. Når du har modtaget din godkendelse fra BBR, skal du sende registreringsformularen retur til nef Strøm A/S på nef@nef.dk.

nef Strøm A/S vil efterfølgende afregne dit forbrug med den reducerede elafgift pr. registreringsdatoen. Nedsættelsen på din elafgift vil kunne ses på din næste elregning fra nef Strøm A/S. 

Får du allerede reduktion i din elafgift, så får du automatisk den sats som staten har fastsat, også hvis den stiger. Du skal derfor ikke tilmelde dig igen.

Sådan ser din reduceret elafgift ud

 

Fra den 1. oktober 2022 bliver din reduceret elafgift beregnet efter nedenstående satser:

- Elafgift ved forbrug op til 4.000 kWh/år: 72,30 øre ekskl. moms.
- Forbrug over 4.000 kWh/år: 0,80 øre ekskl. moms.

Fra den 1. januar 2023 bliver din reduceret elafgift beregnet efter nedenstående satser:

- Elafgift ved forbrug op til 4.000 kWh/år: 0,80 øre ekskl. moms.
- Forbrug over 4.000 kWh/år: 0,80 øre ekskl. moms.

Fra den 1. juli 2023 bliver din reduceret elafgift beregnet efter nedenstående satser:

- Elafgift ved forbrug op til 4.000 kWh/år: 69,70 øre ekskl. moms.
- Forbrug over 4.000 kWh/år: 0,80 øre ekskl. moms.

Har du brug for yderligere information?

Har du brug for yderligere information? Vil du vide om du er registreret og får reduktion i din elafgift, er du velkommen til at kontakte Kundeservice mandag- torsdag 8-16 og fredag fra kl. 8-15 eller på 63 32 11 00.

Læs mere om el og afgifter på SKATs hjemmeside her.