Alle el-kunder har pr. 1. juli 2004 krav på at få oplyst en deklaration for den elektricitet, de har købt - en såkaldt El-deklaration.

El-deklarationen er ens for alt normalt elforbrug i Vestdanmark, idet der er tale om en gennemsnitsdeklaration.

El-deklarationen viser, hvilke stoffer og restprodukter, der dannes ved produktion af 1 kWh el leveret til forsyningsområdet for nef Strøm A/S.

Adgang til din el-deklaration

Ved at logge ind med dit MitID på eloverblik.dk, kan du få adgang til din specifikke el-deklaration. Følg vejledningen herunder, for at få adgang til din deklaration.

  • Når du er logget ind klikker du på menupunktet i højre hjørne, og derefter på "Deklaration".
  • Nu vælger du det årstal, du vil have beregnet dine emissioner for.
  • Vælg nu de målepunkter, som du vil have beregnet dine emissioner for.
  • Tryk på "Beregn"
  • Nu får du vist et overblik over din el-deklaration specifikt for dit valgte målepunkt.