Alle el-kunder har pr. 1. juli 2004 krav på at få oplyst en deklaration for den elektricitet, de har købt - en såkaldt El-deklaration.

El-deklarationen er ens for alt normalt elforbrug i Vestdanmark, idet der er tale om en gennemsnitsdeklaration.

El-deklarationen viser, hvilke stoffer og restprodukter, der dannes ved produktion af 1 kWh el leveret til forsyningsområdet for nef Strøm A/S.